Sovande hund

Fjärrvärmepris

Våra fjärrvärmepriser är satta för att vara ditt bästa alternativ ekonomiskt när det kommer till att välja uppvärmning till ditt hem eller anläggning.

Vad din kostnad blir månadsvis beror helt på hur mycket fjärrvärme du förbrukar. Visste du att när vi producerar din fjärrvärme så använder vi 98% förnybara och återvunna bränslen. Läs mer om våra priser nedan.

Fjärrvärmepriset för 2024

2023 har varit ett tungt år för fjärrvärmebranschen. Förutom hög inflation och högre räntor, har inköpspriserna på bränsle fortsatt öka och har nu ökat med 175% i snitt,  jämfört med ett år tillbaka. ENA Energi behöver även fortsätta underhålla och investera i vårt fjärrvärmesystem och har ett ägarkrav på 7% avkastning,  samtidigt som vi i dagsläget har ett minusresultat. 

Utbud:

  • Strypta bränsleflöden från Ryssland, Ukraina, Belarus m.fl. på grund av sanktioner p gr a kriget, vilket leder till att det finns betydligt mindre mängd biobränslen att konkurrera om i hela Europa
  • Minskat byggande och renoverande har gjort att det är 20% mindre tillgång av returträ på marknaden.
  • Minskad tillgång på restprodukter från sågverk.

Import/export

  • Biobränslemarknaden fungerar som vilken marknad som helst, och bränslet säljs på en internationell marknad.
  • Den svaga kronkursen ger ökad konkurrens från omvärlden.
  • Volymer av granbarksborreträd har avtagit som biobränslen och betydande kvantiteter har exporterats. 
  • Inflationen har gett ökade kostnader på priser olika insatsvaror i fjärrvärmeproduktionen.
  • Transportkostnader har ökat kraftigt.

ENA producerar också el som vi säljer på elbörsen. Under 2022 var elpriset på rekordnivå och vi kunde då tillfälligt låta en del av överskottet subventionera fjärrvärmen, och höjde då priserna med enbart 6,5%, i tron att bränslesituationen skulle förbättras. Bränslepriset har dock gått åt det motsatta och nu har elpriset sjunkit rejält, vilket gör att vi inte får något överskott därifrån.

För att kunna fortsätta leverera en stabil och säker fjärrvärme till Enköping ser vi oss nödgade att göra en historisk höjning av priset med 28%. 

Låt oss titta på vad den innebär rent konkret:

Tariff

Förbrukning kWh/år

Ökning kr/mån

Villa E1

10 000

306

Villa E2

20 000

509

Villa E3

30 000

737

 

En matkasse för fyra personer har blivit ca 450 kr dyrare per månad, räntehöjningarna som varit kostar mellan 3 000–5 000 kr mer i månaden för ett lån på 2,5 miljon kr och ett besök på en hamburgerrestaurang för fyra personer kostar ca 400 kr/besök.

Frågor och svar 

Varför höjer fjärrvärmeleverantörerna olika; en del 10% och ni 28%? 

Alla fjärrvärmeleverantörer i branschen har olika förutsättningar. Det beror på vad man eldar med för bränsle, vilka affärsområden man har, tidigare års prisförändringar mm. 

Bränsle 

ENA Energi eldar till 98% enbart biobränsle som är ickefossilt. Andra bolag eldar avfall (sopor) som idag klassas som fossilt. Det är ingen brist på avfall och priset är lågt, vilket gör att man inte blir så påverkad av prisutvecklingen på biobränsle. Några bolag samverkar med industrier på orten och tar hand om spillvärme från industrin. Detta gör också att det bolaget inte påverkas av biobränslets priser. 

Bolagets struktur 

ENA Energi levererar enbart fjärrvärme till kund, och säljer el till elbörsen. Det finns bolag som har större bredd på sitt utbud; fjärrvärme, vatten, elhandel (till kund), elnät, avfall och fiber. De har större möjligheter att stötta fjärrvärmeaffären med resultat från övriga affärsområden. ENA Energi gjorde så 2022 då intäkterna från elförsäljningen fick stötta fjärrvärmen. Under sista halvan av 2023 har elpriserna varit låga och prognoserna framåt visar på fortsatt låga priser. Det innebär att el-försäljningen inte genererar något överskott. 

Tidigare prisförändringar 

Redan 2022 märktes att bränslepriserna ökade, och ENA Energi höjde då priserna med 6,5% och lät elförsäljningen stötta. (se ovan). Andra bolag höjde redan då med 15-30% och behöver därför inte höja med lika mycket i år. 

 Orsakar flytten av ENA Energi att ni behöver ha pengar till investeringarna som måste göras? 

Nej, kunderna ska inte behöva betala för det. Vi kommer tappa våra kunder om vi resonerade så, istället tittar vi på nya och effektiva lösningar med olika bränsleslag som istället ska ge lägre kostnader framåt.  

 

 

Se våra prisexempel 

Fjärrvärmepris avseende småhuskunder

2024

2023

 

Fjärrvärmepris avseende
övriga kunder

2024

2023

 

Prisexempel

2024

2023

 

Avtalsvillkor 

Läs mer om allmänna avtalsvillkor för konsument, klicka här
Läs mer om allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, klicka här

Vår moderna prismodell för företag och bostadsrättsföreningar 

Vår prismodell bygger på en lägre fast kostnad och en större rörlig del. För dig som kund innebär det att du har större möjlighet att påverka din kostnad för fjärrvärmen genom att t.ex. energibespara och använda energin på ett effektivt sätt.

Större fastighetskunder d.v.s. inte villakunder, har en komponent i prismodellen som kallas flödesavgift. En flödesavgift innebär en avgift som baseras på hur mycket vatten som går genom fjärrvärmecentralen. En högre avkylning ger ett lägre flöde och en lägre avgift. Det ger dig som fastighetsägare möjlighet att påverka kostnaden genom att ha en väl fungerande fjärrvärmecentral med hög avkylning. Med hög avkylning blir hela systemet mer effektivt vilket påverkar både kostnaden varje månad och vår gemensamma positiva inverkan på vår miljö.

Vår prismodell är utformad så att en hög avkylning kommer dig som kund tillgodo, samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle. Modellen möjliggör även att du på sikt kan påverka dina fjärrvärmekostnader. Vill du se hur prismodellen påverkar dig som är större fastighetsägare (ej villakunder) kan du logga in på Mina Sidor och välj Fjärrvärmesimulering. 

Så här fungerar prismodellen

För att förstå vår prismodell ännu bättre har vår VD Torbjörn Claesson gjort en video för att förklara tydligt hur modellen fungerar.