Sovande hund

Fjärrvärmepris

Våra fjärrvärmepriser är satta för att vara ditt bästa alternativ ekonomiskt när det kommer till att välja uppvärmning till ditt hem eller anläggning.

Vad din kostnad blir månadsvis beror helt på hur mycket fjärrvärme du förbrukar. Visste du att när vi producerar din fjärrvärme så använder vi 98% förnybara och återvunna bränslen. Läs mer om våra priser nedan.

Fjärrvärmeprisets utveckling 

Med en ökad energiefterfrågan och gränslösa el- och energipriser har även efterfrågan på de svenska biobränslena ökat extremt mycket. Våra kostnader för inköp av främst biobränslen som vi producerar er fjärrvärme av har tredubblats sedan föregående bränslesäsong. Även transporter och kostnader för kemikalier har ökat kraftigt, till exempel ammoniak som behövs för att neutralisera utsläppen.

Vi behöver även fortsätta att underhålla och investera i vårt numera 50-åriga fjärrvärmesystem och kraftvärmeverk för att även i fortsättningen kunna erbjuda miljövänlig fjärrvärme med hög leveranssäkerhet till våra kunder. Trots en hög inflation och med förhoppningar att kostnaderna på sikt kommer att minska har en förhållandevis modest pris-/indexökning beslutats med 6,5 % för 2023. Vi producerar också el som vi säljer på elbörsen. Då elpriserna för närvarande är höga, kan vi tillfälligt låta en del av det överskottet subventionera fjärrvärmen.

Se våra prisexempel

Fjärrvärmepris avseende småhuskunder

2023

2022

 

Fjärrvärmepris avseende
övriga kunder

2023

2022

Prisexempel

Avtalsvillkor 

Läs mer om allmänna avtalsvillkor för konsument, klicka här
Läs mer om allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, klicka här

Vår moderna prismodell för företag och bostadsrättsföreningar 

Vår prismodell bygger på en lägre fast kostnad och en större rörlig del. För dig som kund innebär det att du har större möjlighet att påverka din kostnad för fjärrvärmen genom att t.ex. energibespara och använda energin på ett effektivt sätt.

Större fastighetskunder d.v.s. inte villakunder, har en komponent i prismodellen som kallas flödesavgift. En flödesavgift innebär en avgift som baseras på hur mycket vatten som går genom fjärrvärmecentralen. En högre avkylning ger ett lägre flöde och en lägre avgift. Det ger dig som fastighetsägare möjlighet att påverka kostnaden genom att ha en väl fungerande fjärrvärmecentral med hög avkylning. Med hög avkylning blir hela systemet mer effektivt vilket påverkar både kostnaden varje månad och vår gemensamma positiva inverkan på vår miljö.

Vår prismodell är utformad så att en hög avkylning kommer dig som kund tillgodo, samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle. Modellen möjliggör även att du på sikt kan påverka dina fjärrvärmekostnader. Vill du se hur prismodellen påverkar dig som är större fastighetsägare (ej villakunder) kan du logga in på Mina Sidor och välj Fjärrvärmesimulering. 

Så här fungerar prismodellen

För att förstå vår prismodell ännu bättre har vår VD Torbjörn Claesson gjort en video för att förklara tydligt hur modellen fungerar.