Sovande hund

Distribution

Värmens tur- och returresa i vårt fjärrvärmenät.

Resan börjar i vårt kraftvärmeverk där vatten hettas upp för att transporteras ut i de kilometerlånga fjärrvärmeledningar som vi har nedgrävda i marken under oss. Värmen slussas sedan ut till fjärrvärmecentralen i bostäder, kontor, sjukhus, industrier, alla som helt enkelt är ansluta till fjärrvärme. Där sköter värmeväxlaren omfördelningen av varmvatten till värme ut till element och ser till att varmvatten finns i kranarna. Sedan leds vattnet tillbaka till vårt kraftvärmeverk som förnybar energi och så börjar processen om igen. Man skulle kunna säga att vår distribution av fjärrvärme fungerar som en tur- och returresa, om och om igen.  

Vår distribution i Enköping

Idag när fler bostadshus och industribyggnader byggs i Enköpings tätort så finns det möjlighet att ansluta dem till fjärrvärme. Anledningen är så enkel att det är de mest prisvärda alternativet jämfört med konkurrerande uppvärmningsalternativ samt att fjärrvärmenätet oftast redan finns där.

Vi levererar idag värme till 1892 kunder och vi ser än så länge ingen begränsning för vår värmeproduktion, utan snarare möjlighet till att försörja fler kunder med vår värme. Vi klarar av en rejäl utbyggnad av huvudnätet utan större investering i själva värmeproduktionen. Dessutom gör våra kunders energieffektiviseringar att vi kan knyta fler kunder till oss utan att öka värmeleveranserna. Se hur vårt fjärrvärmenät sträcker sig runt Enköping nedan. 

Karta över fjärrvärmenätet

Se bilden i högre upplösning

Rätt material ger rätt förutsättningar för framtiden

För att driva runt hetvattnet i fjärrvärmenätet krävs driftsäkert material. Våra rör levereras färdiga med isolering, men några decimeter bart stålrör är lämnat i ändarna. Detta krävs för att man ska kunna skarva ihop rören genom svetsning. Kraven på den som svetsar är mycket hårda. Rören och fogarna ska klara en temperatur på 120 grader och ett tryck på 16 bar, motsvarande 16 gånger det normala lufttrycket. Efter svetsningen fylls utrymmet kring svetsfogen med polyuretanskum och en skarvhylsa fästs utanpå mantelrören.

Att bygga ut ett fjärrvärmenät idag är en investering för en hållbar framtid. Den livslängd som det är på rören gör att kostnaden för arbetet blir värt i slutändan. Vi driftsäkrar och underhåller dessutom fjärrvärmenätet kontinuerligt för att kunna leverera så felfritt som möjligt.

Tekniker arbetar på Ena Energi
Returflis
Kraftvärmeverket

Så fungerar fjärrvärmecentralen hos dig 

Vid anslutning till fjärrvärme så installeras det en fjärrvärmecentral hos dig av externt företag. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare. Den ena går till varmvattnet i huset, medan den andra går till element. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar.

Du äger din egen fjärrvärmecentral

Det är du själv som äger din egen fjärrvärmecentral om inget annat avtal har ingåtts. Vi levererar endast våra avstängningsventiler som vi sätter precis innanför vägg, efter det måste du själv anlita en rörmokare som utför rördragningen ifrån våra avstängningsventiler fram till växlaren. När det arbetet är gjort kommer vi tillbaka och installerar flödesmätaren på en plats som är förberedd av rörmokaren med en ”passbit” samt att el ska finnas framdragen. Sedan kontrollerar vi att allt ser okej ut ifrån vår sida för att starta igång din fjärrvärme. Skulle du få problem med din fjärrvärmecentral så kontaktar du installatören. 

Byta ut eller installera en fjärrvärmecentral? 

Ska du byta ut eller installera en fjärrvärmecentral? Kom ihåg att det är viktigt att följa vissa krav och kriterier. För att ge dig stenkoll på läget så har vi samlat dessa krav och kriterier i ett dokument som vi kallar för installationsföreskrifter. 

Läs installationsföreskrifter

Slut på kallduschar

Du får obegränsat med varmvatten. Skönt va? Oavsett tid på dygnet kan du njuta av en varmdusch hemma, även under de timmarna då åtgången är som störst. Med fjärrvärme är det slut på kallduschandet.  

Enkelt att vara fjärrvärmekund

Fjärrvärme varken luktar, låter eller kräver tillsyn. Dagens teknik är så pass okomplicerad och driftsäkerheten är mycket hög. Det är ganska bekymmersfritt skulle vi vilja påstå.

Tar ingen plats

Fjärrvärmecentralen är inte större än ett badrumsskåp. Det betyder att du inte behöver ockupera ett helt rum bara för att få värme till ditt hem. Du får mer plats för annat.