Sovande hund

Energieffektivitet

Vår fjärrvärme kan energieffektivisera vår vardag.

Vår energieffektivitet i produktionen är att vi med ett stort kraftvärmeverk kan producera så att energin användas mer effektivt och med mindre energiförluster samt lägre utsläpp jämfört med om många skulle ha små pannor i varje hushåll.

Primärenergin* utnyttjas effektivare i en stor anläggning som övervakas av erfaren och utbildad personal samt att reningen av rökgaserna är avsevärt bättre än i mindre pannanläggningar. På kraftvärmeverket jobbar man aktivt med effektivisering av hela anläggningen, hela vägen från bränslets ursprung till distributionen av värmen.

Hushåll med jordens resurser

Fjärrvärmen tar tillvara värmen som alstras då el produceras från primärenergi. Det innebär att kraftvärmeverk har en verkningsgrad på ca 90 %. Nästan all energi som tillförs produktionen nyttiggörs hos slutanvändarna. Detta kan jämföras med kraftverk där man endast tar tillvara elkraften och kyler bort värmeenergin i kyltorn eller med hjälp av havsvatten.

* Primärenergi är energi som ännu inte omvandlats av människan. Den kommer från primära energikällor som t.ex. sol, vind, olja, kol, uran eller som hos oss från förnyelsebart biobränsle.

 

Hur sparar du energi hemma?

Vi har tagit fram flera tips på hur du kan minimera din energianvändning i hemmet.
Läs mer