Tillsammans mot en hållbar framtid.

Vi producerar lokal fjärrvärme i Enköping av restprodukter som annars skulle gå till spillo.
Läs mer

Kraft för framtiden

Vi har över 50 års erfarenhet av att leverera fjärrvärme till dig. Sedan vårt stora kraftvärmeverk togs i drift på mitten av 90-talet så producerar vi el och fjärrvärme från nästan 100% biobränsle. 

Kraftvärmeverket i motljus