Hink och spade i sandlåda

Projekt

Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling i samhället därför måste vi ibland förnya eller bygga ut för framtiden.

Få full koll på våra aktiva större projekt som vi antingen driver eller samarbetar i, och som kan komma att påverka dig som kund. Oplanerade avbrott uppdateras under sidan Avbrott uppe till höger i menyn.

Varför gör vi planerade avbrott?

Vi vill framtidssäkra leveransen av fjärrvärme till våra kunder. Därför kan det finnas flera olika anledningar till ett planerat avbrott:

  • Underhållsarbete på fjärrvärmeledningarna för att minimera risken för oplanerade avbrott.
  • Enköping växer och nya områden utvecklas, då måste även fjärrvärmeledningarna utökas.
  • Vi behöver ansluta nya kunder till fjärrvärme.