Person med laptop och mobil

Serviceavtal

Teckna något av våra serviceavtal och låt oss göra det vi är bra på!

Fjärrvärme är ett tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ som kräver minimalt med underhåll. Men för att säkerhetsställa driften krävs det att fjärrvärmecentralen ses över med jämna mellanrum. Genom att teckna ett serviceavtal kan du lugnt luta dig tillbaka och låt oss göra jobbet, så kan du känna dig trygg med att värmen finns när du behöver den.

Serviceavtal villa

För 99 kr (inkl moms) i månaden kan du teckna ett serviceavtal för villakunder. Ett år bindningstid gäller, därefter förlängs avtalet automatiskt och då med 30 dagars uppsägningstid. 

Vi kommer ut och besiktar din fjärrvärmecentral innan avtalet träder i kraft och när anläggningen bedöms vara godkänd börjar avtalet gälla. Service av fjärrvärmecentralen genomförs årligen, där genomför en funktionskontroll och justerar din värmeväxlare för bästa driftsekonomi. Fri rådgivning och support vardagar 7-16 ingår i avtalet.

Läs mer om avtalet här


Fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Intresseanmälan för serviceavtal fjärrvärme

Den här intresseanmälan avser dig som villakund.

Obligatorisk - Ange namn.
Obligatorisk - Ange adress.
Obligatorisk - Ange postnummer.
Obligatorisk - Ange ort.
Obligatorisk - Ange telefonnummer.
Obligatorisk - Ange en giltig e-postadress
Obligatorisk - Ange kundnummer.
Obligatorisk.