Hink och spade i sandlåda

Avslutade projekt

Här kan du ta del av våra tidigare projekt men som nu är avslutade.

Ledningsarbeten Lingongatan

Vi arbetar just nu med en utbyggnation av vårt nät för att ansluta en ny kund.
Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad i arbetsområdet. 
Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. 
Arbetet beräknas pågå under vecka 34-35, 2023.


Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de som berörds.

Ledningsarbeten Annelundsgatan

Vi arbetar just nu med en utbyggnation av vårt nät för kunna ansluta en ny kund.
Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott på grund av detta arbete.

Arbetet beräknas pågå under vecka 32-34, 2023.

Underhållsarbete

Under v.35 utförs ett större underhållsarbete inom kraftvärmeverkets område.
Driften av våra fjärrvärmeledningar kommer under dessa dagar att skötas ifrån en mindre pannanläggning vilket kan påverka nätet i form av ett sämre tryck.
Vi arbetar så fort vi kan och hoppas att ni har överseende med eventuella störningar.

Ledningsarbeten Torggatan

Vårt planerade ledningsarbete i Torggatan är sedan en tid avslutat.
Där pågår nu ett förbättringsarbete av gatustrukturen och arbetsområdet är därför överlämnat till kommunen.

Vid frågor kring detta hänvisar vi därför till Trafikenheten hos Enköping kommun

 

Ledningsarbeten, Torggatan

Med planerad start måndagen den 23 januari kommer ENA Energi att utföra en nödvändig omläggning av den befintliga fjärrvärmeledningen i Torggatan, mellan korsningen Fjärdhundragatan och Kölnbacksgatan.

Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad i arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de berörda.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av april 2023.

MVH // Ena Energi

 

Schaktarbete Torggatan

Arbetet pågår under vecka 39–40, 2022.

Vi arbetar just nu med en utbyggnad av vårt nät för att kunna ansluta en ny kund. Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott under denna period.