GDPR

Säkra hantering av dina personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en positiv förändring kring hur vi framöver kommer att hantera dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen - GDPR, i kraft i hela EU. Syftet med den nya regleringen är att ställa högre krav på hur företag hanterar dina personuppgifter, allt för att du som kund ska känna dig tryggare.

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras och förbättras vår integritetspolicy. Du behöver inte göra något, ditt avtal kommer inte att påverkas av detta.

Vår nya förbättrade integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. I vår integritetspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas. Policyn gäller från och med den 25 maj 2018 för dig som är kund hos oss, till dig som gör flyttanmälan via vår hemsida eller om kommunicerar med oss via t.ex. post eller e-post.

Läs vår integritetspolicy