Sovande hund

Om fjärrvärme

Funderar du på vad fjärrvärme är och hur det fungerar? 

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk där kvalificerad personal arbetar dagligen för att du ska kunna få en trygg leverans av värme. Fjärrvärmen levereras sedan från kraftvärmeverket till fjärrvärmenätet som består av ledningar nergrävda i marken. När väl fjärrvärmen nått ditt hem eller din anläggning styr din fjärrvärmeväxlare fördelningen av värme ut till element och varmvatten i kranarna. 

Lastbil tippar sitt lass med flis på kraftvärmeverkets lager.
Person arbetar med att skyffla RT-flis

Vi använder biobränsle

Alla former av växtmaterial som används vid förbränning kallas för biobränsle. I Sverige utgörs biobränsle till största delen av rester från olika industriprocesser som skogsavfall, toppar och grenar som blivit över vid skogsavverkningar samt sågspån från sågverksindustrin. Energiskog, sågspån, pellets och briketter är andra former av biobränslen.

Återvunnet trädbränsle är ett trädbränsle som tidigare har använts för ett annat ändamål än energikälla. Rivningsvirke och överblivet konstruktionsvirke är ett exempel på detta. I sönderdelad form kallas det populärt för returflis eller ”RT-Flis”. Fördelen med biobränslen är framför allt att de är förnybara och tillhör det naturliga kretsloppet. Vid förbränning bidrar de därför inte till växthuseffekten. De orsakar inte heller utsläpp av svavel, vilket till exempel olja gör.