Tekniker i närbild

Ekonomisk information

Här kan du hitta vår ekonomisk information om ENA Energi.

Ladda ner och läs våra årsredovisningar. I årsredovisningen redovisar vi vår verksamhets ställning och resultat under det gångna räkenskapsåret. Samtliga dokument öppnas i ett PDF-format i ett nytt fönster. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Övriga dokument

Ägardirektiv