Tekniker i närbild

Styrelse

ENA Energi AB är helägt av Enköpings Kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB.

Under året sammanträder styrelsen löpande och tar beslut som rör företagets verksamhet och framtid. Styrelsen på ENA Energi utses av Enköpings Kommuns fullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Ordinarie ledamöter 

Jan Hannebo (M), ordf.
Hans Olsson (S), vice ordf.
Maria Bakas(S)
Åke Hedén (C)
Jan H Clasénius (NE)
Lars Jansson
Per Elving (KD)

Ersättare

Åke Holmqvist (S), Erik Jansson (M), Warren Willey (MP), Hans Lövling (S), Rickard Daxner (SD)

Fackliga representanter

Niclas Olofsson (SEKO), Fredrik Johansson (SEKO), Habib Acar (VISION)