Tekniker i närbild

Ansök om sponsring

Vi på ENA Energi vill bidra till ett rikt och aktivt samhälle i Enköpings kommun.

Därför sponsrar vi löpande lokalt näringsliv, kultur och föreningsverksamhet för att främja och uppmuntra till en mer hälsosammare livsstil. Vi har också nära samarbeten med kommunens skolor och erbjuder ofta studiebesök på våra anläggningar hos oss.

På grund av att vi ser över vår sponsringspolicy tar vi i nu läget inte emot några nya sponsringsärenden.