Sovande hund

Våra anläggningar

Vi har tre anläggningar belägna i Enköpings kommun som producerar fjärrvärme till lokalbefolkningen. 

Fjärrvärmen produceras under största delen av året i det stora kraftvärmeverket. Under några veckor varje sommar står det dock stilla för revision och underhåll. Då producerar vi värme i en mindre träpulvereldad hetvattenpanna. Den pannan fungerar också som en spetslast-panna för att kunna producera tillräckligt med värme under de kallaste vinterdagarna. Utöver dessa har vi, 5 stycken oljeeldade hetvattenpannor och 1 stycken elpanna som reserv vid störningar i huvudproduktionsanläggningen, eller när reparationsarbeten på fjärrvärmenätet sker.

Kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket ligger på Kaptensgatan 22 i Enköping. Härifrån levereras fjärrvärme till centralorten och den elkraft som produceras levereras till stamlinjenätet. Anläggningen rymmer bland annat oljepannor, varav en är konverterad till träpulver, elpanna och kraftvärmeverkets biobränsleeldade ångpanna.

Biobränsleeldat kraftvärmeverk –  55 MW värme (inkl. Rökgaskondensor) 24 MW el
Träpulvereldad hetvattenpanna –  22 MW
2 st Oljeeldade hetvattenpannor –  25 MW/50 MW
Elpanna –  36 MW
Ackumulator –  25 MW/325 MWh

Stenvreten

På Garnisonsvägen i Enköping ligger produktionsenheten Stenvreten. Här byggdes två fliseldade pannor i början på 80-talet, vilka gav värmeverkets personal tidiga erfarenheter när det gällde att elda biobränslen. Idag består anläggningen endast av en oljeeldad hetvattenpanna och den verkar endast som en reservkraft anläggning exempelvis vid störningar i huvudproduktionsanläggningen eller när reparationsarbeten sker på fjärrvärmenätet.

Oljeeldad hetvattenpanna –  10 MW
Deponigaspanna som försörjs med gas från Annelunds avfallsstation –  200 kW

Anläggningen Stenvreten
Anläggningen Tjädern

Tjädern 

På Fabriksgatan i Enköping ligger den oljeeldade panncentralen Tjädern. Tjädern byggdes redan i början på 70-talet och är idag en anläggning som endast används som en reservenhet vid störningar i huvudproduktionsanläggningen eller när reparationsarbeten sker på fjärrvärmenätet.

2 st Oljeeldade hetvattenpannor – 2 x 11,5 MW