Vi är din lokala energipartner.

Vi levererar driftsäker fjärrvärme till ditt företag eller bostadsrättsförening av nästan 100% biobränsle.
Diagram med bränslemix som förklarar 58,6% återvunnen energi, 38,9% förnybar energi och 2,49 fossilt.

Se hur vår bränslemix såg ut 2022  

Varje år släpps en ingående rapport som visar hur effektivt vår energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs mer 

Så fungerar driften av våra hetvattenpannor

Under den kallare delen av året kan cirka 30 lastbilar anlända med biobränsle till kraftvärmeverket. Produktionen och bränslehantering blir högt prioriterad och det kan finnas behov av att ha hela fyra hetvattenpannor igång samtidigt. 

Läs mer 

Tekniker arbetar på Ena Energi