Barn med ipad

Färdiganmälan

På den här sidan anmäler du att jobbet är slutfört och att din anläggning är klar för:

  • Installation av värmemätare (fjärrvärmecentral på plats och redo för mätare)
  • Leverans av byggvärme (under byggnadstiden)
  • Ordinarie värmetaxa (ex. byggnation klar, byggvärme → ordinarie värmetaxa)

Skicka in din färdiganmälan

Obligatorisk - Välj vad du vill anmäla.
Obligatorisk - Ange från vilket datum anmälan ska gälla.
Obligatorisk - Ange anläggningens adress.
Obligatorisk - Ange fastighetsbetäckning.
Obligatorisk - Ange fastighetsägare.
Obligatorisk - Ange en kontaktperson.
Obligatorisk - Ange telefonnummer.
Obligatorisk - Ange en giltig e-postadress.
Anmälare
Obligatorisk - Välj ett alternativ.
Obligatorisk - Ange företag eller namn på anmälare.
Obligatorisk - Ange kontaktperson.
Obligatorisk - Ange telefonnummer till anmälare.
Obligatorisk - Ange en giltig e-postadress till anmälare.
Obligatorisk.