Tekniker i närbild

Om ENA Energi

Visste du att Ena Energi AB är ett kommunägt aktiebolag som grundades år 1972?

Vi har över 50 års erfarenhet av att leverera fjärrvärme till dig. Sedan mitten på 90-talet då det stora kraftvärmeverket togs i drift producerar vi el och fjärrvärme från nästan 100% biobränsle. Vi levererar fjärrvärme till företag och privatpersoner inom Enköpings kommun. Fjärrvärme är en trygg och driftsäker uppvärmningsform producerat av miljövänligt biobränsle som till största delen är returflis som återvinns vid olika miljöstationer runtom Mälaren. Vi tar därmed tillvara på resurser som annars inte skulle ha utnyttjats. Och det tycker vi är bra!

Vår affärsidé 

Vi ska på ett effektivt, konkurrenskraftig och miljöriktigt sätt leverera energi och energirelevanta produkter till våra kunder och samarbetspartners. För oss innebär detta att vi ska erbjuda marknaden och kunden produkter som är producerade med hänsyn taget till miljöpåverkan. Genom tydlig miljö- och kostnadsfokus levererar vi energi.

Vision framåt

Vi möjliggör en säker och trygg energiförsörjning utifrån kundernas individuella behov. Vi erbjuder relevanta energiprodukter för att stödja kundens behov. Vi vill vara en modern energipartner för Enköpings kommun och dess invånare nu och i framtiden.

Våra värdeord 

Våra värdeord Kraft, Trygghet och Framtid är grundstenar för att fånga in vårt varumärke ENA Energi. Orden genomsyrar vår verksamhet och hur vi agerar dagligen i både våra beslut och i våra handlanden. Värdeorden talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. Det är dessa värderingar som driver oss till dit vi ska nå – tillsammans.

Kraftvärmeverket

Kraft

Vi är en kraft att räkna med som har styrkan och energin att hela tiden utvecklas. Vi står stadigt med båda fötterna på jorden, handlingskraftiga och kraftfulla samtidigt som vi är effektiva och alltid strävar efter att blir bättre. Både idag och imorgon.

Arbetare på Ena Energi

Trygghet

Vi är duktiga på det vi gör och vi tror verkligen på vår produkt. Det ger oss ett alldeles särskilt lugn, ett slags lågmält självförtroende. Vi är trygga i oss själva, vilket gör att vi också utstrålar trygghet. Man kan lita på oss, helt enkelt. Det gör oss dessutom lätta att ha att göra med, vi tycker om att vara nära våra kunder – både i tanken och geografiskt.

Kraftvärmeverket med fält i förgrunden

Framtid

Vi gillar att titta framåt. Även om vi har kommit långt redan och tillhör de bästa i branschen vad gäller sänkta koldioxidutsläpp, är vi övertygade om att vi alltid kan gå ännu längre. Växa mer. Bli ännu mer grönare. Så, med tanke på var vi är idag – tänk bara på vad vi kan åstadkomma i framtiden.