Sovande hund

Produktion

Vi producerar fjärrvärme till ditt hem och du kan luta dig tryggt tillbaka.

I våra anläggningar i Enköping där vi producerar vår fjärrvärme eldas biobränslen som tillhör de miljövänligaste alternativen i Sverige. Vi är med och bidrar till att både Enköping och resten av världen blir till en bättre plats att leva och bo på. 

En produktion som ger mer

Vi producerar ca 215 GWh värme till våra kunder samt 70 GWh el till regionnätet.
En villa kopplad till fjärrvärmenätet förbrukar ca 6 000kWh el /år så då räcker elen till 12 000 villor per år. 
En villa med elektrisk uppvärmning förbrukar ca 23 000kWh el /år så då räcker elen till 3 000 villor per år.

Insidan av kraftvärmeverket
Tekniker tittar in i eldningspanna i kraftvärmeverket
Kraftvärmeverket med höstlöv i förgrunden

Så fungerar det i kraftvärmeverket

Trädresterna som tas ur skogen och rivningsvirket från våra återbruk flisas. Därefter fraktas flisen med lastbil till vårt lager. Därifrån matas den via transportband in i ångpannan där den förbränns och kokar vatten till ånga. Ångan överhettas till ca 540°C och 100 bars tryck. Ångan leds sedan till en ångturbin vilken driver generatorn som producerar el. Då ångan gått genom turbinen har den tappat i både tryck och temperatur, och går vidare till en kondensor för att kylas ytterligare. Kondensorn är en stor värmeväxlare som kondenserar ångan till vatten genom att värma vattnet i fjärrvärmenätet. Därefter leds det kondenserade vattnet tillbaka till pannan i ett slutet kretslopp.

Fjärrvärmenätet är också ett slutet kretslopp där vattnet lämnar kraftvärmeverket vid en temperatur på ca 75-100°C beroende på utomhustemperaturen. Via värmeväxlaren i ditt hem så värms vattnet upp och ger värme i hemmet och varmvatten i kranarna. På väg tillbaka till kraftvärmeverket har vattnet kylts ned via samma värmeväxlare och har då en temperatur på cirka 45°C. Nedan har vi försökt illustrerat hela processen i en bild. 

 

Schematisk bild av Kraftvärmeverket

Se bilden i högre upplösning 

 

Röken från skorstenen

Vid eldning med blöt flis bildas mycket vattenånga som följer med rökgaserna. Den vattenångan kondenseras i en rökgaskondensor genom att förvärma fjärrvärmenätets vatten några grader. På så sätt sänks temperaturen på rökgaserna och energin utnyttjas maximalt. Rökgaserna går igenom ett avancerat filter för att renas innan de släpps ut i skorstenen, vilket gör att röken från anläggningen i huvudsak består av koldioxid och vattenånga.

Elproduktion + Värmeförbrukning = Miljövänligt

Vi producerar även el samtidigt som vi gör vår fjärrvärme med hjälp av förnyelsebar bioenergi. Tack vare att vi gör det så minskar de globala utsläppen av koldioxid, och vi minskar importbehovet av el från andra länder som inte producerar lika miljövänligt som oss.

Den mängd el som vi producerar och säljer styrs av värmeförbrukningen, vilket innebär att ju större energiuttaget från fjärrvärmenätet blir desto större blir den förnyelsebara elproduktionen. Vi ser positivt på att EU strävar mot mera fjärrvärme och kraftvärme vilket indikerar på att fjärrvärme ska vara ett prisvärt alternativ.

Vi vill inte att du ska frysa!

Produktionen av fjärrvärme pågår under dygnets alla timmar, året runt. På avdelningen är vi tjugo personer som arbetar, där tolv av dessa är skiftgående personal. Vårt gemensamma mål är att vi ska producera värme och el med hög tillgänglighet, låga emissionsvärden och hög verkningsgrad.