Hink och spade i sandlåda

Aktiva projekt

Läs mer om våra planerade avbrott och driftstörningar som kan uppstå på grund av underhållsarbete i Enköpings kommun.

 

Ledningsarbeten Baltzar Von Platens Gata, Hagalund

Arbetet beräknas pågå från mitten av vecka 39 till vecka 49, 2023.

Vi arbetar just nu med en utbyggnation av vårt nät för att ansluta en ny kund. Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad vid arbetsområdet, grovt markerad med streckad linje i kartbilden.
Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden.
Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott på grund av detta arbete.

Mer information läggs kontinuerligt ut på vår hemsida:

www.enae.se/projekt

Baltzar Von Platens Gata, Hagalund

 

Omläggning Torggatan/Fjärdhundragatan

Torggatan Etapp 2

Med planerad start v.36 kommer ENA Energi att utföra nästa etapp med omläggning av befintlig fjärrvärmeledningen i Torggatan, mellan korsningen Fjärdhundragatan och Västra Ringgatan.
Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad vid arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. 
Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de berörda.

Arbetet beräknas vara klart ca v.42.