Hink och spade i sandlåda

Aktiva projekt

Läs mer om våra planerade avbrott och driftstörningar som kan uppstå på grund av underhållsarbete i Enköpings kommun.

Kungsgatan, pågående läcka

Publicerat 2023-12-13

Vi arbetar just nu med en pågående läcka i Kungsgatan. Läckan upptäcktes i samband med ett planerat saneringsarbete av en kammare.

För tillfället har vi två kammare uppschaktade och ni som rör er i området kan se en del vattenånga. Vattenångan är inte farlig, kammaren är däremot fylld med ca 80 grader varmt vatten så risk för brännskador finns.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med eventuella störningar under tiden.
Vi arbetar så fort vi kan med att lösa problemet och vårt mål är att det ska vara lagat innan jul.

 

Ledningsarbeten Baltzar Von Platens Gata, Hagalund

Arbetet beräknas pågå från mitten av vecka 39 till vecka 49, 2023.

Vi arbetar just nu med en utbyggnation av vårt nät för att ansluta en ny kund. Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad vid arbetsområdet, grovt markerad med streckad linje i kartbilden.
Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden.
Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott på grund av detta arbete.

Mer information läggs kontinuerligt ut på vår hemsida:

www.enae.se/projekt

Baltzar Von Platens Gata, Hagalund