Hink och spade i sandlåda

Aktiva projekt

Läs mer om våra planerade avbrott och driftstörningar som kan uppstå på grund av underhållsarbete i Enköpings kommun.

Ledningsarbeten Torggatan

Vårt planerade ledningsarbete i Torggatan är sedan en tid avslutat.
Där pågår nu ett förbättringsarbete av gatustrukturen och arbetsområdet är därför överlämnat till kommunen.

Vid frågor kring detta hänvisar vi därför till Trafikenheten hos Enköping kommun