Person med laptop och mobil

Felsökning

Har du fjärrvärme i ditt hushåll och upplever att det är kallt hemma eller att varmvattnet antingen har för hög eller låg temperatur?

Vi strävar alltid efter att fjärrvärmeleveransen från oss ska vara bekymmersfri, men ibland uppstår problem med själva fjärrvärmecentralen som vi tyvärr inte kan påverka. Om du har garanti på din central så kontakta direkt installatören.

Det är fastighetsägaren som äger och ansvarar själv för sin fjärrvärmecentral om inget annat avtal finns. Centralen bör ses över med jämna mellanrum. Läs regelbundet av trycket i fjärrvärmecentralen för att upptäcka eventuella avvikelser och läs i instruktionsboken för närmare detaljer om just din fjärrvärmecentral. Om du upplever att du har dålig värme hemma, kontrollera med oss att det för tillfället inte är några avbrott på fjärrvärmenätet. Du kan se uppdateringar om våra oplanerade avbrott här

Nedan har vi svarat på några vanliga tänkbara problem som kan uppstå i hemmet.

 

Jag har dålig värme hemma i hela huset

Om du upplever dålig värme hemma i hela huset kan det bero på olika anledningar. Vi har listat tänkbara orsaker samt lösningar.

 • Det kan vara lågt tryck i värmesystemet. En åtgärd kan vara att fylla på vatten i värmesystemet. Men är du osäker så titta i instruktionsboken för just din fjärrvärmecentral eller kontakta en VVS-firma.
 • Det kan vara luft i värmesystemet. Testa då att lufta elementen och kontrollera trycket efter utförd luftning.
 • Det saknas el till fjärrvärmecentralen. Kontrollera följande.
  1. Kontrollera att strömbrytaren är på.
  2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp till med en skruvmejsel i centrum av pumpen.
  3. Kontakta en VVS-firma för ett eventuellt pumpbyte.

Jag har dålig värme i vissa delar av huset

 • Kontrollera att utegivaren inte är trasig. Skulle du behöva hjälp så kontaktar du en elektriker.
 • Det kan vara dålig luft i värmesystemet. Testa att lufta elementen och kontrollera trycket efter slutförd luftning.
 • Ventilerna på elementet kan ha fastnat. Testa att ”motionera” ventilerna eller kontakta en VVS-firma.

Det är låg temperatur på varmvattnet hemma

En orsak till det skulle kunna vara att det är fel på reglerventilen för varmvattnet. Kontakta en VSS-firma för service eller för eventuellt byte på reglerventilen.

Det är hög temperatur på varmvattnet hemma

Det kan vara fel på reglerventilen för varmvatten. Stäng av varmvattnet och kontakta en VVS-firma.