Person med laptop och mobil

Vanliga frågor

Vi får dagligen in många frågor om fjärrvärme till oss på Kundtjänst. Här har vi samlat de vanligaste frågorna så att du snabbt och enkelt ska kunna få svar på dina funderingar.

Hur fungerar fjärrvärme? 

Fjärrvärme bygger på principen att en stor värmekälla ersätter flera små. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till fastigheterna via rör i marken. Vattnet värmer upp fastigheterna och återkommer sedan i avsvalnat skick till värmeverket för ny uppvärmning. Du kan läsa mer om det under rubriken Fjärrvärme.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna? 

Nej, endast ca 10 % av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Samtidigt är själva fjärrvärmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars skulle ha gått till spillo.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme? 

I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmvatten är nästan obegränsat, till viss del beroende på åldern på din fjärrvärmecentral.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder? 

Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte märker något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte det samma som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, som har egna slutna system. Tillförlitligheten i fjärrvärmesystemet är mycket stor. Ibland händer det dock att en lagning eller underhåll av ledningarna kräver att vi tillfälligt stänger av värmeleveransen till ett begränsat antal fastigheter. Då gör vi vad vi kan för att i god tid meddela kunden när avbrottet kommer att ske samt göra avbrottet så kortvarigt som möjligt så att minsta möjliga besvär ska uppstå för kunden.

Hur påverkar ett avbrott i fjärrvärmeleveransen min fastighet? 

Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten. Temperaturen i fastigheten kan påverkas då ingen värme levereras, men vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan för att hålla kvar den värme man har. När det gäller disk- och tvättmaskiner har de idag ofta ett eget uppvärmningssystem för vatten, vilket resulterar i att dessa inte påverkas av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Är du osäker på vad som gäller för din disk- och tvättmaskin, kontakta leverantören.

Vad ska jag tänka på när jag ska byta ut eller installera en fjärrvärmecentral? 

I fjärrvärmenätet transporteras vatten med mycket höga temperaturer och tryck. Därför är det viktigt att följa vissa krav och kriterier när en fjärrvärmecentral ska installeras eller bytas ut. Dessa kriterier har vi samlat i ett dokument – Installationsföreskrifter.