Omläggning Torggatan/Fjärdhundragatan

12 oktober 2023

Vårt arbete på Torggatan/Fjärdhundragatan har försenats pgr a fornfynd som måste hanteras av en arkeolog. 

Fornfynd flöjt

Läs mer här